2019 жылдың 28 желтоқсаны Қазақстан Республикасында жалпы ұлттық аза тұту күні деп жарияланды
АЛАТАУ АУДАНЫ
әкімінің аппараты
A   A   A
ЖАҢАЛЫҚТАР
31 Мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні

31.05.2020
31 Мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні


28.05.2020
Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасының өкілімен бірге аудан аумағында ағаш отырғызу мәселесі талқыланды.


22.05.2020
Судағы қауіпсіздік бәрінен жоғары

Жаңалықтар ЖАҢАЛЫҚТАР

12.05.2020

Алматылықтарды өрт сөндіру техникасының өтуін қиындатпауға шақырады


 

МамырайыныңбасындаАлматықаласыАлатауауданының «Зерделі» шағынауданында, 1/133 үйдегазплитасындажылуәсерінен 9 қабаттытұрғынүйдіңпәтерлерініңбіріндемонтаждықкөбігібарбаллончигініңжарылуыорыналды.

Өртсөндіруарнайытехникаларыныңшақыруорнынаөтуінеқиындықтуындалды, себебітұрғынүйлердіңкіреберістерінтұрғындаркөлікқұралдарыменжауыпқойғанболатын. Сәттіліккеорай, оқиғақұрбандарсызболды.

Ескесаламыз, ҚазақстанРеспубликасыІшкіістерминистрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығынасәйкес «Өртқауіпсіздігінеқойылатынжалпыталаптар» Техникалықрегламентіғимараттарменқұрылыстарарасындағыөрткеқарсыарақашықтықтардыүйіптастауға, көлікқоюүшінжәнеғимараттарменқұрылыстарқұрылысы (орнату) үшінпайдалануғажолберілмейді.

Ғимараттыңайналасындағыөртсөндіружолдарыөртсөндірумашиналарыныңеркінкіруінқамтамасызетуі, ауыртехниканыңқозғалысыменбұрылуыүшінсенімдіжәнеыңғайлыболуытиіс. (ҚРӘкімшілікқұқықбұзушылықтуралыКодексінің 597-бабының 3-бөлігінесәйкескөлікқұралдарыныңжүргізушілерікөлікқоюережелерінсақтауытиіс.
12.05.2020